Quantcast

ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಲಾವಿದರ ತಯಾರಿ…

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ 4ನೇ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Add Comment