Quantcast

ಎಂ ಆರ್ ಕಮಲಗೆ ಎಸ್ ವಿ ಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಎಸ್ ವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ, ಕವಿಗಳಾಗಿ, ಭಾವಗೀತೆಗಳ ರಚನಕಾರರಾಗಿ,

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ, ಅನುವಾದಕರಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು…

ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ!

2 Comments

  1. s.p.vijayalakshmi
    May 14, 2017

Add Comment