Quantcast

ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ್ ಅವರ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಉದ್ಘಾಟನೆ  : 14 ಜುಲೈ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ

ಉದ್ಘಾಟಕರು  : ಡೊಮಿನಿಕ್ ಕ್ಕಾಸ್ಸ್

ಪ್ರದರ್ಶನ  : 14 ಜುಲೈ ರಿಂದ 21 ಜುಲೈ 2010

ಸ್ಥಳ : ಅಲ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಳಾಸ : ಪಿ.ಬಿ 108 , ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ , ವಸಂತ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

ದಾರಿ  ಬದಲಾದಲ್ಲಿ : 080 41231340

Add Comment