Quantcast

ಸಂಕ್ರಾತಿ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬು, ಸಂಕ್ರಾತಿ ಎಂದರೆ ಸುಗ್ಗಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಪಟ

ಇಲ್ಲಿದೆ ‘ಅವಧಿ’ಗೆ ಗೆಳಯರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಅವಧಿ’ಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದೆ.

Add Comment